www.csbmb.cz
 • head image
 • head image
 • head image
 • head image
 • head image
 • head image
 • head image
 • head image

O ČSBMB

ČSBMB, Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, je profesní dobrovolná organizace fyzických osob s orientací na biochemii, molekulární biologii a příbuzné obory.

 • Podporuje rozvoj oborů podněcováním vědecké a vědecko-popularizační činnosti,
 • Šíří nové poznatky do praxe,
 • Podporuje zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat,
 • Spolupracuje se zahraničními společnostmi odborného zaměření,
 • Spolupracuje při zvyšování úrovně výuky v oboru biochemie, molekulární biologie a příbuzných oborů,
 • Pořádá vědecké a pracovní konference, kongresy, výroční sjezdy, přednášky a kurzy,
 • Vyhlašuje soutěže a uděluje ceny.
 • Sekce

  V české společnosti pro biochemii a molekulární biologii jsou ustanoveny následujcí sekce:  Národní komitét

  Český národní komitét pro biochemii a molekulární biologii reprezentuje členství České republiky v International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) . Podobně jako v jiných vědeckých oborech, Český národní komitét pro biochemii a molekulární biologii byl zřízen rozhodnutím Akademické rady Akademie věd České republiky.

  Komitét těsně spolupracuje s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii.

  Komitét v současnosti tvoří 12 řádných členů a přizvané osoby. Ve své práci se řídí svým Organizačním a jednacím řádem a pokyny Rady pro zahraniční styky AV ČR.

  Adresa a kontakt na ČSBMB:

  Kladenská 48, Praha 6, 160 00 | Tel: +420 220 183 205, +420 604 861 827 | IČO: 444 669
  Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Praha 1, Václavské náměstí 16, č. ú. 1922173359/0800