www.csbmb.cz
  • head image
  • head image
  • head image
  • head image
  • head image
  • head image
  • head image
  • head image

Český národní komitét pro biochemii a molekulární biologii

Český národní komitét pro biochemii a molekulární biologii reprezentuje členství České republiky v (IUBMB). Podobně jako v jiných vědeckých oborech, Český národní komitét pro biochemii a molekulární biologii byl zřízen rozhodnutím Akademické rady Akademie věd České republiky, neboť členskou institucí za Českou republiku v IUBMB (jako řádný člen, neboli tzv. "Adhering Body") je Akademie věd ČR, která pro konkrétní práci jmenuje příslušný Národní komitét.

Komitét těsně spolupracuje s (ČSBMB) a v současnosti jsou všichni členové výboru rovněž členy Komitétu.

Vzhledem k tomu, že IUBM je členskou organizací (ICSU), získáváme informace o akcích a snahách i této mezinárodní organizace.

Komitét v současnosti tvoří 14 řádných členů a přizvané osoby. Ve své práci se řídí svým Organizačním a jednacím řádem a pokyny .