www.csbmb.cz
  • head image
  • head image
  • head image
  • head image
  • head image
  • head image
  • head image
  • head image

Předseda:
Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083, Praha 4

Místopředseda:
Prof. MUDr. Radim Černý, CSc.
Lékařská fakulta UK
Karlovarská 48, Plzeň

Vědecký tajemník:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, CSc.
Ústav klinické biochemie a lab. diagnostiky
U Nemocnice 2, Praha 2

Hospodář:
Doc. RNDr. Marie Stiborová, CSc.
Přírodovědecká fakulta UK
Hlavova 2030, Praha 2

Revizoři:
MUDr. Pavel Martásek, CSc.
1. lékařská fakulta UK
Kateřinská 32, Praha 2

Doc. Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D.
Vysoká škola chemicko technologická
Technická 5, Praha 6

Tajemník:
Ing. Irena Krumlová
Česká spol. pro biochemii a molek. biologii
Kladenská 48, Praha 6

Šéfredaktor bulletinu:
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, Praha 6

Redaktor bulletinu:
Prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UP
Šlechtitelů 11, Olomouc

Členové:
Prof. Ing. Tomáš Macek, CSc.
Vysoká škola chemicko technologická
Technická 5, Praha 6

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
Jihočeská univerzita
Branišovská 31a, České Budějovice

Doc. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta MU
Kamenice 5, Brno