www.csbmb.cz/meeting

XV. MEZIOBOROVÉ SETKÁNÍ MLADÝCH BIOLOGŮ, BIOCHEMIKŮ A CHEMIKŮ 2015Jako již tradičně, i v roce 2015 budou Česká společnost chemická a Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii spolu s hlavním partnerem firmou Sigma-Aldrich spol. s r.o. a dalšími sponzory ve spolupráci s SCHS a SSBMB pořádat mezioborové setkání mladých vědeckých a výzkumných pracovníků z oboru chemie, biochemie a molekulární biologie, a nově i oboru biomateriálů.

Konference se bude konat v hotelu Devět skal - Milovy
ve dnech 12. 5. – 15. 5. 2015.

Přihlášku na XV. Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků najdete na .

Termín pro přihlášení je do 31. ledna 2015. Do stejného data je třeba zaslat v elektronické podobě abstrakt v českém nebo slovenském jazyce ve formátu daném šablonou a podle požadavků v ní obsažených, která je k dispozici na téže adrese.

Do 15. března 2015 vybere odborná komise účastníky a bude je informovat e-mailem. Abstrakta přijatých prací (přednášející, postery a náhradníci) budou otištěna v Chemických Listech č. 5 (2015). Abstrakta, která nebudou odpovídat uvedenému zadání, nebudou zařazena do výběru!

Vzor jak psát abstrakt naleznete na www.csbmb.cz/meeting. Použijte jej jako šablonu (template) a nic v něm neměňte (písmo, odstavce ...).

Podmínky účasti:
Na soutěžní konferenci se mohou přihlásit vědečtí a výzkumní pracovníci a studenti do 35 let (ročník narození 1980 a mladší), jejichž domovské pracoviště je na území České nebo Slovenské republiky a kteří do uvedeného data zašlou přihlášku, abstrakt a seznam publikací. V přihlášce uveďte, zda se přihlašujete do sekce chemie, do sekce biochemie a molekulární biologie či do nově otevřené sekce biomateriály, a zda máte zájem soutěžit s přednáškou či v posterové sekci.

Odměna nejlepším:
Na závěr konference bude autorům vítězných přednášek v každé sekci udělena cena.

Ostatní informace:
Ubytování a stravování pro účastníky konference hradí organizátoři, účastníci si hradí nápoje a dopravu na místo konání.

Dotazy:
Veškeré dotazy ohledně konference zasílejte na adresu .

Těšíme se na setkání!

VÍTĚZOVÉ 2015, 2014