Důležitá sdělení

#1

Shodně s předchozími lety, i v roce 2024 je členství ve Společnosti spojeno s členským příspěvkem, který zůstává ve stejné výši, tedy 500 Kč vč. DPH. Aktuálně prochází členská správa a databáze aktualizací, proto nejsme schopni poplatky zpracovat v reálném čase. Platební údaje a bližší informace budou všem stávajícím členům rozeslány v co nejbližší době, s platbou proto prosím vyčkejte, dokud informace neobdržíte. Již provedené platby budou zpracovány zpětně, není tedy třeba žádné další akce. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Členství v ČSBMB v roce 2024

Shodně s předchozími lety, i v roce 2024 je členství ve Společnosti spojeno s členským příspěvkem, který zůstává ve stejné výši, tedy 500 Kč vč. DPH. Aktuálně prochází členská správa a databáze aktualizací, proto nejsme schopni poplatky zpracovat v reálném čase. Platební údaje a bližší informace budou všem stávajícím členům rozeslány v co nejbližší době, s platbou proto prosím vyčkejte, dokud informace neobdržíte. Již provedené platby budou zpracovány zpětně, není tedy třeba žádné další akce. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

XXVII. Biochemický sjezd

XXVII. Biochemický sjezd ve Vysokých Tatrách se uskuteční v termínu 10. - 13. září 2023. Sjezd bude organizován jako FEBS3+ meeting v rámci spolupráce Slovenské společnosti pro biochemii a molekulární biologii (SSBMB), České společnosti pro biochemii a molekulární biologii (ČSBMB), Ukrajinské biochemické společnosti (UBS) a Maďarské biochemické společnosti (HBS). Diskuze bude zahrnovat témata napříč mnoha obory od biochemie a molekulární biochemie, přes molekulární terapii a virologii až po kariérní a pedagogické workshopy. Registrace je otevřena a je možná na adrese https://ssbmb2023.sk. Více informací je k dispozici v přiloženém letáku.

Cena J. V. Koštíře pro rok 2023

ČSBMB vyhlašuje Cenu Josefa V. Koštíře za významný vědecký přínos v oblasti biochemie a molekulární biologie. Cena je udělována za významné výsledky vědeckého bádání v letech 2021 a 2022. Zájemci zašlou své publikace z těchto let spolu s průvodním dopisem na adresu irena.krumlova@email.cz. Výherní nominace bude oceněna částkou 50 000 Kč. Nominovat je možné libovolnou fyzickou osobu, která je členem ČSBMB. Cena bude vyhlášena a ocenění práce bude prezentováno na XXVII. Biochemickém sjezdu 2023 ve Vysokých Tatrách. Více informací je k dispozici v přiloženém letáku.

Vyjádření k válce na Ukrajině

ČSBMB v čele s předsedou Prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc., Hon.D.Sc. odsoudila barbarský čin tyrana a válečného zločince Putina, který se rozhodl podrobit si Ukrajinu, suverénní demokratickou zemí svobodných občanů. Situace na Ukrajině je více než dramatická a její následky tragické pro celou zemi, ale tragická je i pro celý demokratický svět. Společnost vyzývá k pomoci kolegům z ukrajinských univerzit a výzkumných institucí, ale taktéž dle možnosti k podpoře kolegů z ruských univerzit a výzkumných institucí, kteří nemlčí a s obdivuhodnou statečností protestují proti zločinnému chování jejich nemocného prezidenta.

Celé prohlášení předsedy ČSBMB k válce na Ukrajině je možno nalézt v přiloženém dopise.

Nový výbor ČSBMB

Dne 30. srpna 2021 na ustavující schůzi začal pracovat nový výbor ČSBMB, z. s. pro volební období 2021-2025. Věříme, že jeho práce a aktivity budou ku prospěchu všech členů Společnosti. Pokud se chcete i Vy stát členem ČSBMB, můžete tak snadno učinit skrze registrační formulář. Členství ve společnosti je prakticky neomezené. Členem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která má k oboru biochemie a molekulární biologie profesionální vztah, je občanem ČR nebo v ČR studuje či pracuje. Individuální členský příspěvek pro rok 2023 činí 500,- Kč vč. DPH. Práva a povinnosti členů vyplývají ze stanov společnosti.

Český národní komitét

Oznamujeme, že došlo ke sloučení Biochemického komitétu a výboru ČSBMB, z. s. Český národní komitét pro biochemii a molekulární biologii reprezentuje členství České republiky v International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB). Podobně jako v jiných vědeckých oborech, Český národní komitét pro biochemii a molekulární biologii byl zřízen rozhodnutím Akademické rady Akademie Věd České republiky, neboť členskou institucí za Českou republiku v IUBMB (jako řádný člen, tzv. "Adhering Body") je Akademie věd ČR, která pro konrétní práce jmenuje příslušný Národní komitét.

Komitét těsně spolupracuje s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii (ČSBMB, z. s.) a v současnosti jsou všichni členové výboru rovněž členy Komitétu. Vzhledem k tomu, že IUBMB je členskou organizací International Council for Science (ICSU), získáváme informace o akcích a snahách i této mezinárodní organizace.

Více o sloučení Národního komitétu a ČSBMB, z.s. lze nalézt v přiloženém dopise.